• Проект MediciNet II
    Проект MediciNet II
Партньори По Проекта
Двете болници - болницата в Комотини, Гърция и МБАЛ "Д-р Дафовски" АД продължават своето партньорство въз основа на успешното сътрудничество по време на проекта MediciNet I.
Бюджет
Общият бюджет на проекта MediciNet II е 1.336.408 €. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от национално съфинансиране от националните бюджети на Гърция и България.
Здравни Дейности
Планирани са над 25 здравни събития по време на изпълнението на проекта, като например доставка на медицинско оборудване, обучение на лекари и граждани и разработване на медицинско уеб приложение.
Продължителност
Общата продължителност на проекта е 26 месеца. Проектът започна на 1 септември 2017 г. и се очаква да приключи на 31 Октомври 2019 г.
Обхват
Териториалният обхват на двете болници включва общо население от 264,847 души, които се обслужват в областите Родопи, Гърция и Кърджали, България.
Участващи Държави
Проектът се изпълнява в рамките на Програмата за европейско териториално сътрудничество "Гърция-България 2014-2020".

  MediciNet II - Състояние на проекта

График 
100%
Обхват/Резултати 
92%
Бюджет
97%
Project MediciNet II - INTERREG Project Slam 2019

Medicinet II - Информация

loading...

MediciNet II - Новини

MediciNet II - Second Technical Meeting
Техническа среща на вторите партньори2018-06-12 00:06:46

На 11 юни 2018 г., се проведе втората среща на партньорите по...

Прочети още ...
Press Conference at Kardzhali
Пресконференция в Кърджали2018-03-14 00:06:46

На 12 февруари 2018 г. в Кърджали се проведе пресконференция за...

Прочети още ...
Opening Press Conference at Komotini
Откриваща пресконференция в Комотини2018-03-13 00:06:46

Откриваща на пресконференция на проект MediciNet II се състоя в...

Прочети още ...
MediciNet II - Kick Off Meeting
MediciNet II - Работна Среща2018-03-11 00:06:46

На 16 януари 2018 г. стартиращата среща на MediciNet II по проекта...

Прочети още ...
Interreg GR-BG Logo
Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)
и национално съфинансирана от участващите държави

Back to top