MediciNet II - Kick Off Meeting

На 16 януари 2018 г. стартиращата среща на MediciNet II по проекта бе организирана от Водещия бенефициент, Многопрофилната болница на Комотини "Sismanogleio".

Срещата се проведе в хотел Anatolia в Комотини, Гърция. На срещата участваха заинтересовани страни от името на партньорите по проекта (Многопрофилната болница в Комотини и Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Атанас Дафовски" АД).

По време на срещата за начало бяха разгледани следните теми:

  • Преглед на проекта MediciNet II: концепция, цели, работни пакети и основни дейности, очаквани резултати.
  • Представяне на цялостния работен план на проекта. Роли и отговорности на партньорите. Действия. Резултати. График. Важни събития.
  • План за действие за първото полугодие на 2018 г.
  • Представяне на стратегията за комуникация на проекта и целевите групи.
  • Партньорски задачи, свързани с управлението и отчитането на проекти.
  • насрочване на следващото заседание на проекта.

Втората среща на проекта се планира да бъде организирана в Кърджали през последната седмица на май или първата седмица на юни (28 май до 8 юни 2018 г.).


kickoffmeeting01
kickoffmeeting03
kickoffmeeting04