MediciNet II е продължение на успешния трансграничен проект, озаглавен "MediciNet: Подобряване на сътрудничеството между болниците и медицинския персонал на Комотини и Кърджали за най-добър отговор при спешни ситуации, с акцент върху пътно-транспортните произшествия", който бе осъществен през втората Покана за набиране на предложения за Европейска програма за териториално сътрудничество "Гърция-България 2007-2013". Проектът MediciNet беше с общ бюджет от 1.763.785,00 €, съфинансиран 85% от Европейския фонд за регионално развитие и 15% от националните бюджети от Гърция и България.

Водещ партньор на проекта, започнал на 1 февруари 2012 г. и завършил на 30 юни 2014 г., Многопрофилна болница "Sismanogleio"-Комотини, а от страна на България по проекта участваха МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски "АД.

 

- Идеята

Главната необходимост, която стартира планирането и развитието на проекта, беше новият път, който свързва градовете Комотини и Кърджали. Този път е част от трансевропейската мрежа и по-конкретно част от коридор №9. Без съмнение новият път засили сътрудничеството между двата града, но в същото време този големия трафик щеше да създаде нови потребности от здравни услуги. Предполагахме, че обслужването на пострадали при всеки инцидент, който се случи на международния път между Комотини и Кърджали и в близката пътна мрежа, ще се случи в една от двете болници. Следователно съществуваше значителна необходимост от подобряване на капацитета за справяне с инциденти при пътнотранспортни произшествия.

 

- Проект "Най-Добра Практика"

MediciNet I не беше проект, който просто се насочи към закупуване на медицинско оборудване; това беше проект със систематичен поглед върху подобряването на качеството на живот в трансграничния регион чрез подобряване на здравето. Бяха предприети много внимателни действия след задълбочено проучване на граничната и трансграничната медицинска ситуация. Проектът не беше комбинация от независими дейности от всеки партньор, а съвместни усилия за управление на общи проблеми. Основната тема в проекта е сътрудничеството с цел ефективно лечение на пострадали в трансграничния регион, включително комбинирано лечение, обмен на ноу-хау, семинари и особено сътрудничество в областта на управлението на извънредни ситуации, където всяка минута е изключително ценна.

Както бе споменато по-горе, стимулите за проекта бяха новият път, който ще свързва градовете Комотини и Кърджали. Ръководителите на двете болници идентифицираха проблема предварително. Анализирайки съществуващата ситуация и последиците от новия път, разписахме проект, за да могат двете болници да бъдат готови навреме, за да се справят с нарастването на броя на катастрофите и тяхното управление. Новият път беше открит за шофиране през септември 2013 г ., когато двете болници вече са завършили доставката на по-голямата част от оборудването, обновяването на тяхната инфраструктура.

Проектът MediciNet I беше оценен и подбран от Управляващия орган на програмите за европейско териториално сътрудничество, сред всички проекти за трансгранично сътрудничество по програма INTERREG като проект "Най-добра практика" в категория "Обществено здравеопазване - социално приобщаване", също така беше селектиран и от Министерството на здравеопазването на Гърция като кандидат за "Наградата на Кувейт за научни изследвания в областта на здравната промоция" и наградата "Обединени арабски емирства за здравето", наградите на СЗО 2015.