Планът «Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies»/ «Изтласкването на здравеопазването в успешна основа: Подкрепяйки съвместната работа на болниците при спешните случаи » с MediciNet II Насърчава съвместна работа между болниците Комоттини и Кърджали,за по-добро действие помежду им,отправяйки се със спешните случаи,с наблягане на случаите при автомобилни катастрофи.Това материализира рамката на втората покана на Европейската програма за териториална съвместна работа «Гърция-България «2007-2013. Като важен до «Програмата подобряване на практиката,от главното лице,което се занимава с Европейската програма на териториална съвместна работа както и също избира от Министерството на здравеопазването до гръцките избиратели за «Държавна награда на Кувейт за проучване за изтласкването на здравеопазването. Също «Награда за учреждаване на здравеопазването на Обединените арабски емирства «,на Световна организация на здравеопазването за 2015 и за двата съвместни пъти ,поставя високо предимство да продължи проектът MediciNet. Ще трябва да се отбележи,че ако и двете болници са полезни с участието си в първия план,продължават да се справят значително с всекидневните проблеми,с други думи недостатъчната медицинска инфраструктура и оборудване.

Medicinet II Infographic

До сега и двете болници не могат да се справят с резултатите на значителните положения-спешни случаи,тогава общата практика е пренасяне на тези случаи в по – големи и по -централни болнични отделения. Взимайки под внимание,че местната отговорност на двете болници,покрива общо населението 264,847 души в един район,който се характеризира от силната сложност на всяко население,обхващайки помаците,ромите , бежанците и други. Важната и пряка реставрация,с ново оборудване е нещо повече от необходимо. В същия момент и двете болници считат новата програма съвместност «Гърция-България 2014-2020",като една изключителна възможност да продължат да работят заедно за местните и зад гранични нива.С цел за по – добро качество ,здравните услуги на местно население,минавайки географските и общинско-икономически пречки в ежедневната практика. Планът MediciNet || цели подобряването на резултатите на системата на здравната икономика, за общото подобряване на подчинените и създаване на нови възможни снабдяващи служби. В случай,че са на мястото на предотвратяване на спешните случаи, които се случват в района.

По между си в предаването на плана,В който се състои доставка на медицинско оборудване за пълната им нужда на хирургическите отделения в общата болница на град Комотини,доставка на специализирано медицинско оборудване за болницата на Кърджали,която се целенасочва за подаването на спешните случаи,както и за развитието на приложенията за web. За телефонните апарати ,които ще позволяват в отдаличените по електронен път лекари да представят историята на болните,улеснявайки лекарите в отдаличените райони да имат достъп до медицинските документи на болните.

Завършвайки оригинала и глобалната стойност на плана MediciNet ||заключава в развитие и нужда на нови технологии към полза на болните,които се намират в отдаличените райони,допринасяйки също и подобрение на резултатите на здравната система. Това събитие е във връзка с новите подобряващи здравни проблеми на службите,които ще се развият в рамката на плана. Ще се осигури едно по-добро качество на живот на гражданите на двата задгранични района, засилвайки чувството за сигурност на тях и семействата им.