MediciNet II - Second Technical Meeting

На 11 юни 2018 г., се проведе втората среща на партньорите по проекта MediciNet II, която бе организирана от бенефициента на проекта, МБАЛ "Д-р. Атанас Дафовски "АД.

Срещата се проведе в Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Атанас Дафовски "АД, гр. Кърджали. В срещата участваха заинтересованите страни от името на двамата партньори по проекта.

Press Conference at Kardzhali

На 12 февруари 2018 г. в Кърджали се проведе пресконференция за представяне на проекта MediciNet II пред местните медии.

Пресконференцията бе организирана от бенефициента на проекта, Многопрофилната болница за активно лечение "Д-р Атанас Дафовски" АД, гр. Кърджали. Заинтересованите страни от представителите на двамата партньори по проекта взеха участие в пресконференцията, за да представят на местните медии в Кърджали обхвата и очакваните резултати от проекта MediciNet II.

Opening Press Conference at Komotini

Откриваща на пресконференция на проект MediciNet II се състоя в Комотини на 16 януари 2018 г.

Пресконференцията бе организирана от Водещия бенефициент, Многопрофилна болница в Комотини "Sismanogleio" в хотел Anatolia в Комотини, Гърция. Заинтересованите страни от името на двамата партньори по проекта участваха в пресконференцията, за да представят пред обществените медии обхвата и очакваните резултати от проекта MediciNet II.

MediciNet II - Kick Off Meeting

На 16 януари 2018 г. стартиращата среща на MediciNet II по проекта бе организирана от Водещия бенефициент, Многопрофилната болница на Комотини "Sismanogleio".

Срещата се проведе в хотел Anatolia в Комотини, Гърция. На срещата участваха заинтересовани страни от името на партньорите по проекта (Многопрофилната болница в Комотини и Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Атанас Дафовски" АД).