MediciNet II - Second Technical Meeting

На 11 юни 2018 г., се проведе втората среща на партньорите по проекта MediciNet II, която бе организирана от бенефициента на проекта, МБАЛ "Д-р. Атанас Дафовски "АД.

Срещата се проведе в Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Атанас Дафовски "АД, гр. Кърджали. В срещата участваха заинтересованите страни от името на двамата партньори по проекта.

По време на втората техническа среща на партньорите бяха разгледани следните теми:

  • Преглед на състоянието на проекта MediciNet II: Текущо състояние и график на дейностите по работни пакети.
  • Процедури за възлагане на поръчки - състояние на изпълнение.
  • Визуализиране на проекта и публичност.
  • План за действие за периода до есента на 2018 г.

Третата среща на проекта се планира да бъде организирана в Комотини през последната седмица на септември или първата седмица на октомври (24 септември до 7 октомври 2018 г.).


secondmeeting01
secondmeeting02
secondmeeting03
secondmeeting04