• Το έργο MediciNet II
    Το έργο MediciNet II
    Προάγοντας την υγεία σ' επιτυχημένη βάση:Ενισχύοντας τη συνεργασία των νοσοκομείων σε επείγοντα περιστατικά
Εταίροι Έργου
Δύο νοσοκομεία, το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής στην Ελλάδα και το MPHAT "Dr At. Dafovski" AD της Βουλγαρίας συνεχίζουν τη συνεργασία τους, βασιζόμενοι στην επιτυχημένη συνεργασία κατά τη διάρκεια του έργου MediciNet I.
Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου MediciNet II είναι 1.336.408 €. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.
Δράσεις
Πάνω από 25 δράσεις για την υγεία προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν κατά την εκτέλεση του έργου, όπως η προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού, εκπαιδευτικά σεμινάρια για ιατρούς και πολίτες καθώς και η ανάπτυξη ενός ιατρικού Web App.
Διάρκεια
Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες. Το έργο ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2017 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου 2019.
Επίδραση
Η εδαφική ευθύνη και των δύο νοσοκομείων καλύπτει συνολικό πληθυσμό 264,847 ατόμων, όντας τα βασικά ιδρύματα υγείας στις επαρχίες Ροδόπης (Ελλάδα) και Κίρτζαλι (Βουλγαρία).
Συμμετέχουσες Χώρες
Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020".

  MediciNet II - Εξέλιξη Έργου

Χρονοδιάγραμμα
63%
Φυσικό Αντικείμενο/Παραδοτέα
40%
Προϋπολογισμός
15%

Το γνωρίζατε ;Το έργο MediciNet I

Medicinet II - Πληροφορίες

loading...

MediciNet II - Νέα

MediciNet II - Third Technical Meeting
Τρίτη Τεχνική Συνάντηση Εταίρων 2018-11-05 00:06:46

Στις 5 Νοεμβρίου 2018, το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής...

Περισσοτερα ...
MediciNet II - Toll Station Activity
Διάθεση πληροφοριακού εντύπου του έργου στους σταθμούς διοδίων2018-09-21 00:06:46

MediciNet II: Μία ακόμα σημαντική δράση πληροφόρησης ολοκληρώθηκε...

Περισσοτερα ...
MediciNet II - Kick Off Meeting
Δεύτερη Τεχνική Συνάντηση Εταίρων2018-06-12 00:06:46

Στις 11 Ιουνίου 2018, το Νοσοκομείο MHAT “Dr. Atanas Dafovski” AD...

Περισσοτερα ...
Press Conference at Kardzhali
Συνέντευξη Τύπου στο Κίρτζαλι2018-03-14 00:06:46

Στις 12 Φεβρουαρίου 2018, διοργανώθηκε συνέντευξη τύπου στο Κίρτζαλι της Βουλγαρίας,...

Περισσοτερα ...
Interreg GR-BG Logo
Το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020” συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους των
χωρών που συμμετέχουν σε αυτό.

Back to top