• Το έργο MediciNet II
    Το έργο MediciNet II
    Προάγοντας την υγεία σ' επιτυχημένη βάση:Ενισχύοντας τη συνεργασία των νοσοκομείων σε επείγοντα περιστατικά
Εταίροι Έργου
Δύο νοσοκομεία, το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής στην Ελλάδα και το MPHAT "Dr At. Dafovski" AD της Βουλγαρίας συνέχισαν τη συνεργασία τους, βασιζόμενοι στην επιτυχημένη συνεργασία κατά τη διάρκεια του έργου MediciNet I.
Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου MediciNet II ήταν 1.336.408 €. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.
Δράσεις
Πάνω από 25 δράσεις για την υγεία πραγματοποιήθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου, όπως η προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού, εκπαιδευτικά σεμινάρια για ιατρούς και πολίτες καθώς και η ανάπτυξη ενός ιατρικού Web App.
Διάρκεια
Η συνολική διάρκεια του έργου ήταν 26 μήνες. Το έργο ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2017 και ολοκληρώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019.
Επίδραση
Η εδαφική ευθύνη και των δύο νοσοκομείων καλύπτει συνολικό πληθυσμό 264,847 ατόμων, όντας τα βασικά ιδρύματα υγείας στις επαρχίες Ροδόπης (Ελλάδα) και Κίρτζαλι (Βουλγαρία).
Συμμετέχουσες Χώρες
Το έργο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020".

  MediciNet II - Εξέλιξη Έργου

Χρονοδιάγραμμα
100%
Φυσικό Αντικείμενο/Παραδοτέα
92%
Προϋπολογισμός
97%
Project MediciNet II - INTERREG Project Slam 2019

Medicinet II - Πληροφορίες

loading...

MediciNet II - Νέα

MediciNet II - Interreg Project Slam 2019
Interreg Project Slam 20192019-10-10 00:00:00

Το έργο MediciNet II συμμετείχε στο τελικό του διαγωνισμού Interreg...

Περισσοτερα ...
MediciNet II - Healthcare Business Awards 2019
Healthcare Business Awards 20192019-10-03 00:00:00

Το Γ.Ν. Κομοτηνής έλαβε Χρυσό Βραβείο στα πλαίσια της εκδήλωσης...

Περισσοτερα ...
MediciNet II - Study Visit at Kardzhali Hospital
Διήμερη Επίσκεψη Εργασίας στο Νοσοκομείο του Κίρτζαλι2019-09-10 00:00:00

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η δεύτερη κοινή δράση που αφορούσε...

Περισσοτερα ...
MediciNet II - Final Conference Kardzhali
Ημερίδα Λήξης του έργου MediciNet II στο Κίρτζαλι2019-06-28 00:00:00

Τα αποτελέσματα του έργου του MediciNet II παρουσιάστηκαν κατά τη...

Περισσοτερα ...
Interreg GR-BG Logo
Το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020” συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους των
χωρών που συμμετέχουν σε αυτό.

Back to top