Το Νοσοκομείο "MHAT 'Dr. Atanas Dafovski" AD αποτελεί το μεγαλύτερο ίδρυμα υγειονομικής περίθαλψης στα ανατολικά όρη της Ροδόπης.  Όντας το βασικό νοσοκομείο της Περιφέρειας του Κίρτζαλι, οι υπηρεσίες του καλύπτουν συνολικό πληθυσμό 164.958 ατόμων, σε μια συνοριακή περιοχή εθνοτικά και θρησκευτικά μικτή.

Διαθέτει 345 κρεβάτια σε 15 πτέρυγες και προσωπικό 605 ατόμων. 1 φαρμακοποιός και 105 γιατροί εργάζονται στο νοσοκομείο, 89 από τους οποίους με μία ειδικότητα, 16 με δύο ειδικότητες, 1 με τρεις ειδικότητες, επιστημονικό προσωπικό 12 ατόμων, 245 νοσηλευτές, 136 νοσοκόμους και 81 άτομα προσωπικό υποστήριξης. Το Νοσοκομείο αποτελείται από τις ακόλουθες διαφοροποιημένες εγκαταστάσεις:

А. Συμβουλευτικές και Διαγνωστικές εγκαταστάσεις

B. Ιατρικές/Κλινικές Εγκαταστάσεις

C. Φαρμακείο

D. Εγκαταστάσεις Διοίκησης και Υποστήριξης

Το νοσοκομείο έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά έργα δίνοντας στο προσωπικό του τη δυνατότητα να αποκτήσει συστηματική γνώση όλων των απαραίτητων διοικητικών και διαχειριστικών διαδικασιών. Στο νοσοκομείο, λειτουργεί σχετικό τμήμα για τη συνεχή κατάρτιση των ιατρών και των νοσηλευτών. Η ομάδα έχει σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση έργων, καθώς υλοποιήθηκαν 2 έργα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας "Ελλάδα-Βουλγαρία" κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους. Στα πλαίσια του έργου BIOMED-CBC, δημιουργήθηκε Εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο και την Ιατρική Σχολή της Αλεξανδρούπολης ενώ στα πλαίσια του πρώτου έργου MediciNet, ενισχύθηκε η συνεργασία με το νοσοκομείο της Κομοτηνής σχετικά με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, το Νοσοκομείο "MHAT 'Dr. Atanas Dafovski" AD έχει ολοκληρώσει έργο για την παράδοση ατομικού εξοπλισμού  προστασίας και μέσων συλλογικής άμυνας ("Safe work", EUR 44.000). Κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, το νοσοκομείο έχει υλοποιήσει έργα άνω των 2.000.000 ευρώ από διάφορες πηγές χρηματοδότησης.