Το έργο MediciNet II αποτελεί την συνέχεια του επιτυχημένου διασυνοριακού έργου "MediciNet: Ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των Νοσοκομείων Κομοτηνής και Kardjali για την καλύτερη αντίδρασή τους στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών με έμφαση στα αυτοκινητιστικά ατυχήματα" το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013». Το έργο MediciNet I, συνολικού προϋπολογισμού 1.763.785,00€, συγχρηματοδοτήθηκε κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 15% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.

Επικεφαλής εταίρος του έργου, το οποίο ξεκίνησε την 1η Φεβρουαρίου 2012 και ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2014, ήταν το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής "Σισμανόγλειο", ενώ από την πλευρά της Βουλγαρίας στο έργο συμμετείχε το Νοσοκομείο Multi-profile hospital for Active Treatment “Dr. Atanas Dafovski” AD. του Κίρτζαλι.

 

- Η Ιδέα

Η κεντρική ανάγκη που πυροδότησε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του έργου ήταν ο νέος δρόμος που είχε αρχίσει να κατασκευάζεται και θα συνέδεε τις πόλεις της Κομοτηνής και του Κίρτζαλι. Αυτός ο δρόμος είναι μέρος του Διευρωπαϊκού Δδικτύου και ειδικότερα τμήμα του Διαδρόμου 9. Χωρίς αμφιβολία, ο νέος δρόμος θα ενίσχυε τις δραστηριότητες συνεργασίας μεταξύ των δύο πόλεων, αλλά την ίδια στιγμή, αυτό το μέγεθος της κυκλοφορίας θα δημιουργούσε νέες ανάγκες για τις υπηρεσίες υγείας. Η παραδοχή ήταν ότι κάθε ατύχημα που θα συνέβαινε στο διεθνή δρόμο μεταξύ Κομοτηνής και Κίρτζαλι αλλά και στο κοντινό περιφερειακό οδικό δίκτυο θα αντιμετωπιζόταν από αυτά τα δύο νοσοκομεία. Ως εκ τούτου, υπήρξε σημαντική ανάγκη να βελτιωθεί η ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν τα τροχαία ατυχήματα έκτακτης ανάγκης.

 

- Έργο “Βέλτιστης Πρακτικής”

Το έργο MediciNet I δεν ήταν ένα έργο που στόχευε απλά στην προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού, αλλά ένα έργο με συστημική άποψη για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στη διασυνοριακή περιοχή μέσω του καναλιού της υγείας. Υλοποιήθηκαν πολύ προσεκτικές ενέργειες μετά από ενδελεχή μελέτη της συνοριακής αλλά και της διασυνοριακής ιατρικής κατάστασης. Το έργο δεν ήταν ένας συνδυασμός ανεξάρτητων δραστηριοτήτων από κάθε εταίρο, αλλά μια κοινή προσπάθεια για τη διαχείριση κοινών ζητημάτων. Το κεντρικό θέμα του έργου ήταν η συνεργασία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιστατικών στη διασυνοριακή περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της συνδυασμένης θεραπείας, της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, των σεμιναρίων και ιδιαίτερα της συνεργασίας στον τομέα της διαχείρισης έκτακτων αναγκών, όπου κάθε λεπτό είναι εξαιρετικά πολύτιμο.

Όπως προαναφέρθηκε, το ερέθισμα για τον σχεδιασμό του έργου ήταν ο νέος δρόμος που θα συνέδεε τις πόλεις της Κομοτηνής και του Κίρτζαλι. Στελέχη των δύο νοσοκομείων είχαν εντοπίσει το πρόβλημα πριν από την πραγματική παρουσία του. Αναλύοντας την υπάρχουσα κατάσταση και των συνεπειών του νέου δρόμου, σχεδίασαν ένα έργο ώστε τα δύο νοσοκομεία να είναι έτοιμα εγκαίρως για να αντιμετωπίσουν τα αυξημένα ατυχήματα και τη διαχείρισή τους. Ο νέος δρόμος δόθηκε στη κυκλοφορία τον Σεπτέμβριο του 2013. Τα δύο νοσοκομεία είχαν ολοκληρώσει την προμήθεια του μεγαλύτερου μέρους του εξοπλισμού, την ανακαίνιση των υποδομών τους, την εκπαίδευση του προσωπικού τους και είχαν αναπτύξει ένα κανάλι συνεργασίας για την καλύτερη διαχείριση των έκτακτων περιστατικών στο δρόμο.

Το project MediciNet I αξιολογήθηκε και επιλέχθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας ως «Έργο Βέλτιστης Πρακτικής» στη Θεματική Κατηγορία: "Δημόσια Υγεία - Κοινωνική Ένταξη" και επιλέχθηκε επίσης από το Υπουργείο Υγείας ως η Ελληνική υποψηφιότητα για το «Κρατικό Βραβείο του Κουβέιτ για την έρευνα στην προαγωγή της υγείας» και το «Βραβείο Ιδρυμάτων Υγείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το έτος 2015 (WHO 2015 Awards).