Многопрофилна болница "Sismanogleio" - Комотини е децентрализирано и независимо звено за предоставяне на жизненоважни услуги в областта на първичната, болничната и спешната медицинска помощ на гражданите от граничната зона на област в Родопи. Тя има общ капацитет от 200 легла, от които 4 легла за интензивно лечение. Налице е организиран хирургически блок, който се състои от 4 операционни зали. Болницата се състои от три блока: административен, лекарски и сестрински. Броят на служителите е: 62 административен персонал, 88 лекари, 179 медицински сестри и 52 медицински оператори.

Блоницата е административно и финансово независима и се управлява от петчленен изпълнителен комитет. Председател на комитета е главният изпълнителен директор.

Финансовите ресурси на болницата постъпват главно от държавни субсидии, с общ годишен бюджет над 7 000 000 евро.