МБАЛ" Д-р Атанас Дафовски "АД е най-голямото лечебно заведение в Източните Родопи, като областна болница тя обслужва общо население от 164 958 души, от които 96 246 са в етнически и религиозно смесени райони и граничения регион.

Разполага с 345 легла в 15 отделения и персонал от 605 души. Към 31.12.2017 г. в болницата работят 1 фармацевт и 105 лекари, 89 от които с една специалност и 16 с две специалности, 1 с три специалности, висш немедицински персонал от 12 души, 245 медицински сестри, 136 санитари и 81 помощен персонал. Болницата се състои от следните обособени структури:

А. Диагностично-конултативен блок

Б. Стационарен блок

В. Болнична аптека

Г. Административно-стопански блок

Болницата е участвала в много национални и европейски проекти, чрез които се повишава нивото на квалификация на персонала и повишава управлениския и административен капацитет. В болницата съществува организация за непрекъснато обучение на медицински и немедицински специалисти. Екипът има значителен опит в изпълнението на проекти, тъй като в предходния програмен период са реализирани 2 проекта по ETCP GR-BG. В рамките на BIOMED-CBC, бе създадена лаборатория за молекулярна диагностика в партньорство с Университета в Александруполис и проект MediciNet, който укрепи сътрудничеството с болницата на Комотини по отношение на спашната медицинска помощ. Освен това болницата е реализирала проекти за доставка на лични предпазни средства и средства за колективна защита ("Безопасен труд", 44 000 евро). През последните пет години болницата е реализирала проекти на стойност над два милиона евро от различните източници на финансиране.